Cỏ vỉ trang trí mắt trâu loại 1 EV04

175,000


EV04
Cỏ vỉ trang trí EV04 hiện đang là giải pháp xanh toàn diện, làm đẹp cho không gian xanh xung quanh bạn. Cỏ lá có màu xanh non, tươi tắn, to dày và lá nhiều. Tấm cỏ vỉ mắt trâu loại 1 có độ cao khoảng 10cm, mỗi tấm có khổ 40x60cm.