Cỏ vỉ trang trí mắt trâu dương sỉ EV03

180,000


EV03
Cỏ vỉ trang trí mắt trâu dương sỉ EV03 là sản phẩm được kết hợp giữa mắt trâu lớn và dương sỉ, 2 loại cỏ này được găn kết với nhau tạo thành 1 tấm cỏ vỉ có khổ 40x60cm.