Cỏ Vỉ Trang Trí Mắt Trâu Bông EV01

160,000


EV01
Cỏ vỉ mắt trâu bông EV01 có kích thước là 40x60cm, gồm có 3 loại cỏ: cỏ mắt trâu nhỏ được kết thành tấm, đan xen với nhau điểm xuyến hoa bi trắng dài 10cm và kèm lá lúa xanh 15cm. Điểm nhấn nổi bật là các hoa lớn có nhiều màu được gắn các góc.